>> Κτιριακές Εγκαταστάσεις >> Αυτοματισμοί

Αυτοματισμοί

Η χρήση αυτοματισμών στις εγκαταστάσεις κλιματισμού και θέρμανσης στην βασική της μορφή εξυπηρετεί την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης καθώς δίνει πλήθος δυνατοτήτων, όπως για παράδειγμα:

 • Eκκίνηση μιας αντλίας θερμότητος από κάθε fan coil και κάθε δωμάτιο, λειτουργία fan coil και ενδοδαπέδιας για θέρμανση ή κλιματισμό ξεχωριστά ή και σε συνδυασμό, αυτόματη κατανομή δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
 • Έλεγχος των συστημάτων προσαγωγής & επιστροφής του νερού (συλλέκτες πρωτεύοντος/δευτερεύοντος, των αντλιών κυκλοφορητών θερμού/ψυχρού νερού, inverters, κλπ.)

 • Έλεγχος των αποδεκτών του ζεστού/κρύου νερού των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, των κασετών νερού (fan coils units), των προ/μετα - θερμαντικά στοιχεία νερού, των boilers, των VRV’s, κ.λ.π.
 • Έλεγχος και συντονισμός δύο (2) ή περισσότερων πηγών ενέργειας π.χ. λέβητας, αντλία θερμότητας, συστήματα συλλεκτών.
 • Επίσης έλεγχος των συστημάτων ελέγχου/διανομής αέρα (νωπού, κλιματιζόμενου, προκλιματιζόμενου), των ανεμιστήρων προσαγωγής αισθητηρίων ποιότητας αέρα κ.λ.π.
 • Εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό χρήσης, υποβοήθηση θέρμανσης κατοικίας, ή θέρμανση πισίνας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Με τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνολογιών, όπως συστήματα αυτοματισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), κ.α. δημιουργείται ένα κτίριο που μετατρέπει όλες τις ιδιαιτερότητες του φυσικού του περιβάλλοντος σε πλεονεκτήματα.

Με το σύστημα αυτοματισμού και τη χρήση διαφορετικών αισθητήρων (παρουσίας, φωτεινότητας, υγρασίας ,θερμοκρασίας κ.λ.π.), επιτυγχάνεται η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε τομείς όπως φωτισμός, θέρμανση και ψύξη.

Εκτός των άλλων, οι λύσεις αυτοματισμού προσφέρουν τα εξής:

 • Δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων για την θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσεως .π.χ. χρονοπρογραμματισμός εγκατάστασης , συνδυασμοί set point θερμοκρασίας και περιοδικής λειτουργίας κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας για το νερό χρήσης με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία και την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Οπτικοποίηση alarm εγκατάστασης . Ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης συμβάντων ή ALARMS με άμεση ειδοποίηση κέντρου ελέγχου.
 • Δυνατότητα customized προγραμματισμού οποιονδήποτε ιδιαίτερων απαιτήσεων του χρηστή.
 • Εξοικονόμιση ενέργειας έως και 25% με αναλογικό σύστημα αντιστάθμισης το οποίο θα ρυθμίζει την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και τις θερμικές ανάγκες της εγκατάστασης.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων μέσω κινητού τηλεφώνου.

​​​​​​​

 • Δυνατότητα ελέγχου του λεβητοστασίου μέσω Ethernet , από οποιονδήποτε υπολογιστή εντός ή εκτός οικίας (απομακρυσμένη διαχείριση εξοπλισμού).

Απομακρυσμένος έλεγχος:

Επιστρέφετε σπίτι σας μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα;

Ανοίξτε τον κλιματισμό στο σπίτι σας από το κινητό σας τηλέφωνο ένα τέταρτο πριν φτάσετε ώστε να σας περιμένει ένα δροσερό περιβάλλον.

Αντίστοιχα ανοίξτε απομακρυσμένα τη θέρμανση στο σπίτι σας από το κινητό σας τηλέφωνο μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα.

Ξεκινάτε για ένα Σαββατοκύριακο στο εξοχικό. Μπορείτε από το κινητό σας τηλέφωνο να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, το ζεστό νερό χρήσης, τη θέρμανση της πισίνας ή και την αντιπαγωτική θέρμανση στη ράμπα όπως και κάθε άλλη συσκευή που επιθυμείτε.

Συμπέρασμα:

Τα συστήματα αυτοματισμού μας επιτρέπουν τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, την προστασία και ειδοποίηση μας (alarm) σε συνθήκες άστοχης λειτουργίας των εγκαταστάσεων π.χ. (υπερθέρμανσης, διαρροές κ.λ.π).

Επίσης μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης – ψύξης – εξαερισμών κ.λ.π. κατά τις ανάγκες των χώρων σε αυτονομίες, προτεραιότητες και αλληλοκαλύψεις.

Τέλος μας προστατεύουν το όλο σύστημα με διακοπή λειτουργίας ή και ειδοποίηση στο κινητό μας τηλέφωνο, εάν για παράδειγμα η θερμοκρασία προσαγωγής νερού σε μια ενδοδαπέδια θέρμανση ανέβει σε σημείο που μπορεί να δημιουργήσει ζημιές στο σύστημα ή στη κατοικία.

Επίσης προστατεύουν με έναρξη λειτουργίας του συστήματος, όταν η χαμηλή θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την παγοποίηση του νερού που μπορεί να καταστήσει τα δίκτυα μας εκτός λειτουργίας ή και να τα καταστρέψει ακόμα.