>> Κτιριακές Εγκαταστάσεις >> Αποχέτευση

Αποχέτευση

Η εταιρεία μας με τα συνεργαζόμενα συνεργεία υδραυλικών της τα οποιά πληρούν τις όλες νόμιμες προϋποθέσεις και κατόπιν αυτοψίας και μελέτης εφαρμογής αναλαμβάνει εργολαβικά τα δίκτυα αποχέτευσης  και πάσης φύσεως υδραυλικές εργασίες σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα.

Με πληθώρα επιλογών από τους ποιο αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων, εξειδικευμένα συνεργεία και 20 χρόνια πείρα, μπορεί να παραδώσει έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με τα σχέδια της οικοδομής σας θα σας έχουμε μία πρώτη εκτίμηση του κόστους του εργου σας με το κλειδί στο χέρι και θα διαπιστώσετε πόσο ανταγωνιστικές είναι και οι τιμές μας.