>> Κτιριακές Εγκαταστάσεις >> Ύδρευση

Ύδρευση

Η εταιρεία μας με τα συνεργαζόμενα συνεργεία υδραυλικών της τα οποία πληρούν όλες τις νόμιμες προυποθέσεις και κατόπιν αυτοψίας και μελέτης εφαρμογής αναλαμβάνει εργολαβικά την ύδρευση, πυρόσβεση και πάσης φύσεως υδραυλικές εργασίες σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα.

Με πληθώρα επιλογών από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές προϊόντων, εξειδικευμένα συνεργεία και 20 χρόνια πείρα, μπορεί να παραδώσει έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με τα σχέδια της οικοδομής σας θα σας έχουμε μία πρώτη εκτίμηση του κόστους του έργου σας με το κλειδί στο χέρι και θα διαπιστώσετε πόσο ανταγωνιστικές είναι και οι τιμές μας.