>> Εξοικονόμηση Ενέργειας >> >> Θέρμανση από τον ήλιο >> Θέρμανση κατοικίας

Θέρμανση κατοικίας

Ηλιακή Θέρμανση κατοικίας

Μία ακόμα επιλογή για την εκμετάλλευση της δωρεάν και μηδενικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ηλιακής ενέργειας εκτός της παραγωγής ρεύματος, είναι και η θέρμανση κατοικίας.

Στην Ελλάδα οι ώρες ηλιοφάνειας την χειμερινή περίοδο είναι ιδιαίτερα πολλές και δεδομένης της υψηλής μέσης θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος, μπορούμε σχετικώς εύκολα να καλύψουμε μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών μιας κατοικίας, και ακόμα ευκολότερα ενός επαγγελματικού ή βιομηχανικού χώρου που λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας

 

Σύμφωνα με την μελέτη του Κ.Α.Π.Ε , σε μία κατοικία εάν εγκαταστήσουμε εμβαδό συλλεκτών ίσο με το 20% της προς θέρμανση επιφάνειας θα κερδίσουμε το 40 - 50  % της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση στην σεζόν.

 

Περιγραφή του συστήματος :

Το σύστημα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε δύο σκέλη.

Α) Το σκέλος συλλέκτες –solar kit  και

Β) το σκέλος του δοχείου αδρανείας και των παρελκόμενων του .

 

Οι συλλέκτες παράγουν την θερμική ενέργεια και το solar kit που εμπεριέχει έναν κυκλοφορητή ελεγχόμενο από τον διαφορικό θερμοστάτη την μεταφέρει μέσω του ηλιοθερμικού υγρού στο δοχείο αδρανείας.

      

 

Η συνολική συλλεκτική επιφάνεια που θα προσδιοριστεί από τις ανάγκες ,το ζητούμενο αποτέλεσμα, την χρήση του κτιρίου αλλά και την σχεδίαση του συστήματος, επιτυγχάνεται μέσω συστοιχίας συλλεκτών, συνήθως των 2 έως 2,5 m2 ανά συλλέκτη.

Οι τύποι των συλλεκτών που είναι κατάλληλοι για την ηλιακή θέρμανση είναι οι επιλεκτικής βαφής επίπεδοι panel συλλέκτες και αυτοί με τις σωλήνες κενού.

Σε γενικές γραμμές οι συλλέκτες σωλήνων κενού έχουν το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης απόδοσης ανά mαλλά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην χαλαζόπτωση και μεγαλύτερους κινδύνους υπερθέρμανσης.

Οι panel συλλέκτες έχουν άθραυστο τζάμι securit και λειτουργούν σε θερμοκρασίες λιγότερο μεγαλύτερες από το σημείο βρασμού με αποτέλεσμα να παρατηρείται δυσκολότερα το φαινόμενο της υπερθέρμανσης.

Κατά την άποψη μας όταν δεν συντρέχει λόγος ελλιπούς χώρου είναι προτιμότεροι οι panel.

Ανάλογη της τεχνολογίας και της ποιότητας των συλλεκτών θα είναι και η απόδοση ανά m2

 

Τα τελευταία χρόνια σε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας του καταναλωτή και επιβράβευσης των αποδοτικών περιβαλλοντικά προϊόντων έχει καθιερωθεί προαιρετικά το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό απόδοσης Solar Keymark.

Οργανισμός πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων ελέγχει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες  την απόδοση και την ποιότητα των συλλεκτών και εκδίδει το Solar Keymark που πιστοποιεί την ετήσια απόδοση.

Η εταιρεία μας στα συστήματά της χρησιμοποιεί συλλέκτες της Siemens/Sieline ή της Sonne αμφότεροι πιστοποιημένοι  με Solar Keymark .

Το κόστος ενός συλλέκτη αυτής της κατηγορίας ανέρχεται στα 150 -200 € / m2

Όλοι οι συλλέκτες διατίθενται με βάση στήριξης  για ταράτσα ή κεραμοσκεπή

Το δοχείο αδρανείας αποθηκεύει την θερμότητα στο νερό που περιέχει. Η θερμότητα που μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα δοχείο αδρανείας είναι ανάλογη της χωρητικότητας του σε λίτρα νερού αλλά και της διαφοράς θερμοκρασίας του δοχείου από την θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης .

     

Έτσι σε ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης που λειτουργεί στους 35 -40 oC  ένα δοχείο αδρανείας 1.000 lt που έχει φτάσει σε θερμοκρασία 80 oC  μπορεί να προσφέρει μέχρι να κατέβει στους 35 oC πολύ περισσότερη θερμότητα από το ίδιο δοχείο σε ένα σύστημα με σώματα panel που λειτουργούν στους 65 oC και η εκμεταλλεύσιμη διαφορά θερμοκρασίας θα είναι 15 oC αντί για 45 oC του συστήματος με ενδοδαπέδια και 30 oC περίπου για ένα σύστημα με Fan coil που λειτουργούν στους 50 oC.

Μια δεύτερη παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την διαστασιολόγιση του δοχείου είναι οι κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι για την χώρα μας παρότι έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλή μέση θερμοκρασία χειμώνα εντούτοις η διαφορά θερμοκρασίας ημέρας από νύχτα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Εξ αυτού του λόγου σε ένα μεγάλο ποσοστό των ημερών με ηλιοφάνεια  δεν απαιτείται θέρμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι το δοχείο πρέπει να έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει έως και όλη την ημερήσια  παραγόμενη ενέργεια.

Ένα ενεργειακό τζάκι νερού ή μία σόμπα pellet θα μπορούσε να καλύψει το υπόλοιπο των θερμικών αναγκών και να συντελέσει στην ταχύτερη απόσβεση της εφαρμογής. Η ύπαρξη του δοχείου μας δημιουργεί την δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης και άλλων πηγών ενέργειας πάνω στο σύστημα χωρίς ιδιαίτερα πρόσθετα έξοδα.

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί τα προσχεδιασμένα πακέτα που κυκλοφορούν στην αγορά τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους βορειοευρωπαϊκα και δεν αρμόζουν στις δικές μας ανάγκες.

Το κόστος ενός δοχείου αδρανείας με τα παρελκόμενα και την υδραυλική του εγκατάσταση κυμαίνεται από 2.000 €  για ένα σύστημα με δοχείο 500 lt έως 5.000 € αντίστοιχα για δοχείο 1.500 lt κατά προσέγγιση.

Ο πίνακας ελέγχου των αυτοματισμών είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

Η απόσβεση του συστήματος διαφέρει ανάλογα την περιοχή και τον τύπο του έργου.

Μια κατοικία με πισίνα θα αποσβέσει το σύστημα ταχύτατα από εξοικονόμηση ενέργειας στην θέρμανση της πισίνας με σκοπό την επιμήκυνση της κολυμβητικής περιόδου.

Επίσης, ένας επαγγελματικός χώρος που μπορεί να σχεδιαστεί με πολύ μικρό δοχείο αδρανείας άρα και μικρότερη αρχική επένδυση θα αποσβέσει την αρχική επένδυση αρκετά γρήγορα.

Αντίθετα μία κατοικία χωρίς πρόσθετες ανάγκες όπως η πισίνα και με ένα σύστημα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα που θα χρειαστεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο δοχείο αδρανείας θα φτάσει σχεδόν στο χρόνο ζωής του συστήματος για να εξοικονομηθούν τα χρήματα της επένδυσης

 

Το team των μηχανολόγων και σχεδιαστών αυτοματισμού της εταιρείας μας μπορεί να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου και να σας εκτιμήσει τον χρόνο απόσβεσης του.