Εγκατάσταση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Η σωστή εγκατάσταση στο σύστημα της ενδοδαπέδιας εγγυάται την ορθή λειτουργία της και την μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης στο κόστος λειτουργίας.

Δώστε μεγάλη προσοχή σε :

1) Πυκνή διάστρωση σωληνώσεων ώστε η χαμηλή θερμοκρασία νερού προσαγωγής να εξασφαλίζει την οικονομική λειτουργία της αντλίας θερμότητας

2) Να δημιουργούνται πολλά κυκλώματα για τη μέγιστη απόδοση του συστήματος και ομοιόμορφη κατανομή θέρμανσης (κλάδοι)

3) Υψηλή ποιότητα υλικών (σωλήνες, μονωτικά, κολεκτέρ κλπ)

4) Διάστρωση θερμομπετού με τα κατάλληλα βελτιωτικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: info@koubarakis.gr
Δ/νση: Π. Ράλλη 231, 184 50 Νίκαια
Τηλ.: 210 4932115 - 2104904813, Fax: 210 4905617

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Τετάρτη 09:00 - 15:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09:00 - 20:00
Σάββατο 09:00 - 14:00