Τεχνική Υποστήριξη

  • Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με αυστηρές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
  • Αναλόγως του έργου η εταιρία μας δραστηριοποιείται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα έχοντας μελετήσει και εξειδικευτεί στην αντιμετώπιση των απομακρυσμένων έργων.
  • Τα προτεινόμενα συνεργεία που θα εκτελέσουν τις εργασίες θα είναι αποδεδειγμένα καταρτισμένα αλλά και με την απαραίτητη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και πλήρη ασφάλιση προκειμένου ακόμα και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος να μην αποδοθούν ευθύνες στον ιδιοκτήτη – πελάτη.
  • Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των προσυμφωνημένων προδιαγραφών έργου που για κάθε τύπο εργασίας η εταιρία μας έχει εγκρίνει και κατά την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει πλήρης φάκελος με τις μελέτες ,σχέδια εφαρμογής ή αυτοματισμών, όπου απαιτούνται,καθώς και φάκελο φωτογραφιών από όλα τα στάδια ο οποίος παραδίδεται στον ιδιοκτήτη σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Καταρτίζοντας ένα πλήρες οικονομικό ,τεχνικό και χρονικό πλάνο του έργου και σε συνεργασία με τους άρτια εκπαιδευμένους – αδειούχους τεχνικούς μας θα φροντίσουν για μια εκτέλεση του έργου αντάξια των προσδοκιών σας.
  • Οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι κοντά σας να φροντίσουν για την λύση οποίου προβλήματος παρουσιαστεί κατά την διάρκεια των εργασιών αλλά και για την υποστήριξη της σωστής λειτουργίας στην συνέχεια.
  • Όλα μας τα προϊόντα καλύπτονται από γραπτή εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: info@koubarakis.gr
Δ/νση: Π. Ράλλη 231, 184 50 Νίκαια
Τηλ.: 210 4932115 - 2104904813, Fax: 210 4905617

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Τετάρτη 09:00 - 15:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09:00 - 20:00
Σάββατο 09:00 - 14:00