Form-button
Page-img

Αντλίες θερμότητας

Αντικατάσταση λέβητα με αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών

Ένα σύστημα θέρμανσης αποτελούμενο από λέβητα -καυστήρα (πετρελαίου ή αερίου ) και σώματα καλοριφέρ προσδίδει μια ευχάριστη θέρμανση πλην όμως λειτουργεί με ένα βαθμό  απόδοσης στην καλύτερη περίπτωση 93-97% και καταναλώνοντας ορυκτά καύσιμα αποβάλλει και σοβαρές ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα και μάλιστα στον τόπο παραγωγής συνεισφέροντας ιδιαίτερα αρνητικά στο μικροκλίμα της περιοχής.

Η λύση στο πρόβλημα είναι η αντικατάσταση ή παράλληλη τοποθέτηση αντλίας ή αντλιών θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών αέρος – νερού στο σύστημα.

Η επέμβαση αυτή έχει τα έξεις πλεονεκτήματα

Α) Δεν χρειάζεται καμία επέμβαση από τεχνικό σε χώρους εντός του κτηρίου δεδομένου ότι όλη η εσωτερική εγκατάσταση παραμένει ως έχει αλλά ούτε και στον περιβάλλoν χώρο όπως θα απαιτείτο σε μια εγκατάσταση γεωθερμίας. Ο μοναδικός χώρος στον όποιο θα γίνουν τεχνικές επεμβάσεις είναι ο χώρος του λεβητοστασίου  μέσα και έξω .

Χώρος λέβητα και δεξαμενής πετρελαίου

Μετά την αντικατάσταση του λέβητα από 4 αντλίες θερμότητας Daikin Altherma HT

Β) Μπορούμε μέχρι και να διπλασιάσουμε τον βαθμό απόδοσης του συστήματος δεδομένου ότι η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών της DAIKIN επιτυγχάνει βαθμό απόδοσης της τάξεως του 290% ( COP 2,88 στούς 65 oC προσαγωγή νερού) και παράλληλα  να καταναλώνουμε αντί πετρελαίου ή αερίου,  ηλεκτρικό ρεύμα του οποίου μέρος παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ακόμα και το ποσοστό που παράγεται από ορυκτά καύσιμα αυτό γίνεται σε μονάδες παραγωγής μακριά από τον οικιστικό ιστό και δεν επηρεάζει το μικρόκλιμα της περιοχής.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

TIP

A) Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών DAIKIN Altherma hi temperature χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία 2 εν σειρά ψυκτικών κύκλων διαφορετικού ψυκτικού υγρού επιτυγχάνει σταθερή απόδοση μέχρι τους -10 C εξωτερική θερμοκρασία .

B) Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών DAIKIN Altherma hi temperature είναι η μοναδική αντλία θερμότητας που επιτυγχάνει συνεχή παροχή νερού μέχρι και 80 C χωρίς χρήση ηλεκτρικής αντίστασης.

Γ) Η αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών DAIKIN Altherma hi temperature είναι η μοναδική αντλία θερμότητας πού δεν έχει εφεδρικές αντιστάσεις

 

Παράλληλη τοποθέτηση ή πλήρης αντικατάσταση του λέβητα

 

Ανάλογα τον στόχο , τον προϋπολογισμό , το μέγεθος αλλά και κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την χρήση του κτηρίου θα κριθεί ποια θα είναι η επωφελέστερη εκ των δυο λύσεων.

Θέλοντας να δώσουμε κάποια παραδείγματα μπορούμε να πούμε πως σε ένα μικρό κτήριο που λειτουργεί με πετρέλαιο και 1 ή 2 αντλίες θα το κάλυπταν πλήρως δεν έχει νόημα η διατήρηση του λέβητα και της δεξαμενής με το πετρέλαια που παράγει και οσμές και ρυπαίνει τον χώρο.

Αντίθετα σε ένα μεγάλο κτήριο που λειτουργεί με λέβητα αερίου και το κόστος πλήρους αντικατάστασης θα ήταν εκτός προϋπολογισμού μπορεί επιτυχώς να αυξηθεί η ενεργειακή του απόδοση προσθέτοντας στο σύστημα μια ισχύ προερχόμενη από της αντλίες θερμότητας της τάξης του 35 -50% και δεδομένου ότι το maximoum της ισχύος ζητείτε στην μειοψηφία των ωρών λειτουργίας, να έχουμε μια καταναλισκόμενη ισχύ που παράγεται κατά 50 -75% από της αντλίες σε αυτές τις διατάξεις.

 

Από τεχνική σκοπιά η παρέμβαση γίνεται συνδέοντας στον κυκλοφορητή του συστήματος ένα δοχείο αδρανείας (buffer ) στην θέση του λέβητα .Το buffer  έχει κάποια ποσότητα νερού 200 -1500 lt  ανάλογα το μέγεθος της εγκατάστασης και τον σχεδιασμό του συστήματος. Το νερό του buffer  θερμαίνεται στην θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος καλοριφέρ (προκειμένου να κυκλοφορήσει στο κύκλωμα των θερμαντικών σωμάτων ) από της αντλίες θερμότητας ή της αντλίες και τον λέβητα σε συστοιχία. Μέσω των αυτοματισμών που σχεδιάζονται για το κάθε σύστημα στην περίπτωση διατήρησης του λέβητα αυτός χρησιμοποιείται με έλεγχο αισθητήρων μόνο όταν η ζητούμενη ισχύς ξεπερνά την αποδιδόμενη από τις αντλίες θερμότητας και σε όλο το υπόλοιπο διάστημα το σύστημα τροφοδοτείται από της αντλίες την συνολική ισχύ.

Επίσης συνηθισμένη παρέμβση είναι ένα διιαμέρισμα πολυκατοικίας να αποκόπτεται από την κεντρική θέρμανση τοποθετώντας  και τα 2 μέρη της αντλίας θερμότητας στο μπαλκόνι ή την ταράτσα καί συνδέοντας την στο κολλεκτέρ του ορόφου ώστε να τροφοδοτεί το δίκτυο του διαμερίσματοος.

Όταν πρόκειτε γιά μία μόνο αντλία δεδομένου ότι καί το κομπρεσέρ καί ο κυκλοφορητής της Daikin Altherma είναι inverter δεν χρειάζεται το δοχείο αδρανείας (buffer) ακόμα και εάν τα θερμαντικά σώματα είναι εφοδιασμένα με θερμοστατικές κεφαλές.

 

Aντλίες θερμότητας κόστος εγκατάστασης

Τό κόστος εγκατάστασης των αντλιών θερμότητας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μια εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών σε ένα διαμέρισμα ή σε μία μονοκατοικία μπορεί να κοστίσει από 700€ μέχρι 1.500€ ανάλογα τις αποστάσεις των συνδέσεων.

Η εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας αποτελείται από την ψυκτική σύνδεση των μονάδων μεταξύ τους, την υδραυλική σύνδεση με το δίκτυο, την απομόνωση της προηγούμενης πηγής θερμότητας και την ηλεκτρολογική παροχή και σύνδεση.

Για μία συστοιχία αντλιών θερμότητας (για πάνω από 300μ2 ) θα απαιτηθεί ένα δοχείο αδρανείας και κάποιες επιπλέον συνδέσεις που θα αυξήσουν το κόστος κατά περίπου 1.000 - 1.500€

 

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Στην  Ευρώπη το 40% του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα  ( CO² ) είναι αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων για την θέρμανση των κτηρίων κατοικιών και γραφείων

Με την τεχνολογία μεταφοράς θερμότητας από το περιβάλλον στην οποία βασίζονται η αντλίες θερμότητας αέρος ή γεωθερμικές σε συνδυασμό με την παραγωγή του ρεύματος από τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( φωτοβολταικά, υδροηλεκτρικά , ανεμογεννήτριες )   μπορούμε σταδιακά να μηδενίσουμε τους ρύπους που προέρχονται από τις ανάγκες θέρμανσης των κτηρίων.

Η ευρωπαϊκή ένωση έχει αναγνωρίσει αφ ενός την ανάγκη  χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την θέρμανση των κτηρίων στις οποίες επίσημα με την από 17 Δεκεμβρίου 2008 οδηγία έχει συμπεριλάβει και τις αντλίες θερμότητας αέρος- νερού και αφ ετέρου την ολιγωρία της στο να ελέγξει τους ρύπους προερχόμενους από την θέρμανση των κτηρίων συγκριτικά με αυτούς που προέρχονται από την αυτοκίνηση και παρότι είναι μικρότερο ποσοστό έχουν θεσπιστεί εδώ και χρόνια πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχου τους,

Σε αυτή την κατεύθυνση μέσω του πανευρωπαϊκού προγράμματος Green House που υποστηρίζει επιδοτήσεις τις οποίες  κάθε χώρα μέλος προσαρμόζει στις ανάγκες της αλλά και άλλων δράσεων όπως φοροαπαλλαγών  επιβραβεύει τώρα αλλά και θα επιβάλλει στο μέλλον μέσω των ενεργειακών πιστοποιητικών και των νέων κανόνων που θα είναι απαιτητά για κάθε μεταβίβαση ακινήτου στο μέλλον σταδιακά για κάθε χώρα μέλος  την χρήση αυτών των τεχνολογιών θέρμανσης κτηρίων.

Το οικονομικό όφελος διαφέρει κατά περίπτωση σημαντικά ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και της χρήσης του κτηρίου. Επίσης ανάλογα την χώρα διαφέρουν τα κίνητρα καί οι επιδοτήσεις που κυμαίνονται από το 30 -100% της επένδυσης ανάλογα την χώρα και τις υποκατηγορίες των επιδοτούμενων κτηρίων. Επίσης διαφέρουν οι αναλογίες κόστους αγοράς  πετρελαίου – ρεύματος –αερίου ανά χώρα και ανά χρήση ( επαγγελματικό – οικιακό ) . Μια γενική προσέγγιση είναι ότι το κόστος  της μετατροπής μπορεί να αποσβεστεί από τα μειωμένα ετήσια έξοδα λειτουργίας σε 3 -5 χρόνια αν δεν επιδοτείται και φυσικά εάν έχει επιδότηση η απόσβεση θα γίνει δραστικά συντομότερα.

Διαβάστε από την εφημερίδα DAIKIN TIMES (σελ 3) την παρουσίαση έργου μας σε κτήριο του συλλόγου Παιδικά χωριά SOS

 

 

Η εταιρεία ΧΡ. ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και τα στελέχη της είμαστε στην διάθεση σας  για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις στοχευμένες στις ανάγκες του κτηρίου σας

 

« Αντλίες θερμότητας